Công ty Cổ phần Gỗ MDF Thanh Thành Đạt

Nhà máy: Cụm công nghiệp huyện Vũ Quang, xã Thọ Điền, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh (google maps)

VP giao dịch: Tòa nhà Thanh Thành Đạt, số 34, đường Nguyễn Sỹ Sách, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (google maps)

0238 3212828

0238 3212828

info@thanhthanhdat.com

Liên hệ với chúng tôi